Instagram logotyp
Visa sidor för...

KONTAKTA OSS:


Postadress: Campus Värnamo, Värnamo kommun, 331 83 Värnamo.


Besöksadress: Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15, 331 34, Värnamo. Entré finns på östra och västra sidan av Gummifabriken. Ladda hem ritning av våning ett,PDF tvåPDF eller trePDF.


Telefon: 0370-37 70 00Personal:

Carl-Johan

Anna Nilsson

Utbildningsledare för Kvalificerad 3D-printtekniker
Telefon: 0370- 37 78 51
E-post:
anna.nilsson@varnamo.se

Carl-Johan

Carl-Johan Jonsson

Lärare 3D-teknik
Telefon: 036-10 12 70
E-post: Carl-Johan.Jonsson@ju.se

Cinna Adanko

Utbildningsansvarig
Telefon: 0370-37 79 62
E-post: carina.adanko@varnamo.se

Emeli Hellström

Utbildningsledare för Integrationspedagog, Stödpedagog och Verktygsteknik
Telefon: 0370-37 71 92
E-post: emeli.hellstrom@varnamo.se

Enikö Olsson

Verksamhetschef
Telefon: 0370-37 78 77 
E-post: eniko.olsson@varnamo.se

George Adanko

Kompetenscoach
Telefon: 0370-37 80 92
E-post: george.adanko@varnamo.se

Hanna Gran

Ekonomi- och utbildningsadministratör
Telefon: 0370-37 75 98
E-post: hanna.gran@varnamo.se

Hanna Hartikainen

Studentcoach
Telefon: 0370-37 79 78
E-post: hanna.hartikainen@varnamo.se

Hans Kothe

Huvudlärare Kvalificerad 3D-printtekniker
Telefon: 0370-37 79 56
E-post: hans.kothe@varnamo.se

Henrik Rosenqvist

Marknadskommunikatör
Telefon: 0370-37 74 25
E-post: henrik.rosenqvist@varnamo.se

Irene Hallman

Utbildningsledare för 3D-teknik och Sjuksköterskeprogrammet
Telefon: 0370-37 80 24
E-post: irene.hallman@varnamo.se

Jan Lundgren

Utbildningsledare för Produktionsutveckling
Telefon: 0370-37 81 38
E-post:
jan.lundgren@varnamo.se

Kalle Glantz

Huvudlärare Produktionsutveckling och Verktygsteknik
Telefon: 0370-38 00 72
E-post: karl-henrik.glantz@varnamo.se

Lars-Uno Åkesson

Kompetensakademiansvarig
Telefon: 0370-37 70 42
E-post: lars-uno.akesson@varnamo.se

Lina Mattsson

Ekonomiassistent/administratör
Telefon: 0370-37 77 43
E-post: lina.mattsson@varnamo.se

Malin Ekman

Huvudlärare Integrationspedagog
Telefon: 0370-37 79 94
E-post: malin.ekman@varnamo.se

Carl-Johan

Marcus Eriksson

Programansvarig 3D-teknik
Telefon: 036-10 18 14
E-post: marcus.eriksson@ju.se

Martin Elvin

Huvudlärare Webbutvecklare .NET
Telefon: 0370-37 70 60
E-post: martin.elvin@varnamo.se

Mikael Karlund

Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL
Telefon: 0370-37 80 93
E-post: mikael.karlund@varnamo.se

Mikael Stenström

Projektledare IT
Telefon: 0370-37 75 45
E-post: mikael.stenstrom@varnamo.se

Carl-Johan

Mirsad Sutkovic

Lärare 3D-Teknik
E-post: mirsad.sutkovic@varnamo.se

Niclas Stensson

Utvecklingsstrateg - kompetensutveckling för näringslivet
Telefon: 0370-37 79 24
E-post: niclas.stensson@varnamo.se

Oscar Axelsson

Teknikcenteransvarig
Telefon: 0370-37 80 27
E-post: oscar.axelsson@varnamo.se

Per-Olof Nordmark

Utbildningskoordinator, Syv
Telefon: 0370-37 79 95
E-post: per-olof.nordmark@varnamo.se

Rickard Andersson

Teknikansvarig
Telefon: 0370-37 70 45
E-post: rickard.andersson@varnamo.se

Silke Matussek

Teknikinspiratör Teknikcenter
Telefon: 0370-37 71 24
E-post: silke.matussek@varnamo.se

Therése Thimberg

IT-pedagog
Telefon: 0370-37 77 01
E-post: therese.thimberg@varnamo.se

Veronica Sandkvist

Utbildningsledare för Fastighetsingenjör och Webbutvecklare .NET
Telefon: 0370-37 74 83
E-post: veronica.sandkvist@varnamo.se

Sidansvarig: Enikö Olsson