Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: Industriresan

2019-11-04

Industriresan 4-8 november

Ett samverkansprojekt med Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo och dess regioner.

Industriresan 4-8 november 2019
Initiativet till projektet kommer ursprungligen från JTH och avdelningen för Material och Tillverkning tillsammans med Prof. Dag Holmgren.

Lighter Nod Småland, som bl.a. stöds av Region Jönköpings Läns, och JTH stödjer och finansierar denna satsning som syftar till att stärka regionens attraktionskraft, industrins behov av utbildad personal och sammanlänka regionen med lärosätet.

Det långsiktiga resultatet är att förståelsen för företagen möjliggör att studenterna blir kvar i regionen vilket i sin tur medför att näringslivet kan fortsätta att anställa den kompetens som behövs.

Syfte:
Företagen i regionen får lättare att rekrytera personal på master- och civilingenjörsnivå eftersom dessa bekantat sig med företagen redan under studietiden.

Mål:
Företagen ges möjlighet att visa upp sin verksamhet och erbjuds hjälp med konkreta case.
Resultaten presenteras av studenterna fredag 8 nov.

Erbjudande till företagen
Studiebesök där företagen får presentera sig och sin verksamhet samt rundvandring i produktionen.
I samband med studiebesöket finns möjlighet att ge studenterna ett konkret case. Detta jobbar de med under dygnet torsdag - fredag och redovisning sker fredag 8 nov.
Värnamo kommun delfinansierar projektet med samma summa som företagen.

Resultatet av workshopen presenteras i samband med Näringslivsdagen i Gummifabriken fredag 22 november.