Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: BYGGA TRÄHUS, BRANSCHDAG

2020-04-02

Bygga trähus - branschdag via distans med hållbarhetsfokus

Välkommen online den 2 april till Bygga trähus. Bygga trähus är en branschdag med hållbarhetsfokus för bygg- och fastighetsbranschen. Här varvas föreläsningar för inspiration med gruppdiskussioner, allt i ett mötesverktyg online. Anmäl dig idag, dock senast 1 april.

Bygga trähus är ett samarbete mellan Campus Värnamo, Byggföretagen, Energikontor Norra Småland och Fastighetsägarna.

Med anledning av coronaviruset så vill vi meddela att:
Bygga trähus kommer att genomföras.
Branschdagen kommer att genomförs via distans med hjälp av ett digitalt mötesverktyg.

Datum och plats
2 april kl 13.30-16.15
Sker via distans i ett mötesverktyg som heter Zoom. Anmälan krävs.
Information hur du ansluter får du i bokningsbekräftelsen samt att vi skickar det i samband med kallelsen.

Program och hålltider

13.00
Från och med kl 13.00 har du möjlighet att ansluta online till Bygga trähus.

13.30 Programmet börjar
Välkommen, introduktion och praktisk information av moderator Niclas Stensson, ansvarig för näringslivssamverkan hos Campus Värnamo.

13.40 Hållbarhet - till vilket pris?
Vad säger branschorganisationerna Byggföretagen och Fastighetsägarna om hållbart byggande? Elin Rickardsson, ansvarig näringspolitik Fastighetsägarna.

13.55 Att räkna med hållbarhet
Ett exempel på hur du kan räkna på hållbarhet, CO2, i ett flerfamiljhus.
Michael Johansson, teknologie doktor, och Torleif Bramryd, professor, båda från Campus Helsingborg vid Lunds universitet

14.15 Gruppdiskussion 1
Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussion i mötesverktyget.
Ca 4-5 deltagare per grupp.

14.30 Wood it be nice - hållbara trähus i åtta våningar
Erfarenheter och utmaningar utifrån arkitetperspektiv från projektet Frostaliden i Skövde kommun som stod klart 2018. Jan Larsson, arkitekt SAR/MSA och partner vid White samt adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola

14.55 Trummens strand - massivträhus
Träbyggaren om erfarenheter och utmaningar med att bygga massivträhus från Trummens strand i Växjö, ett projekt som byggdes i tre etapper. Inflyttning gjordes under 2018 och 2019. Henrik Berg, projektansvarig GBJ Bygg AB i Växjö.

15.20 Korslimmat trä - framtidens byggteknologi
Om korslimmat trä som byggelement, dess fördelar och utmaningar i processen från idé till drift. Urban Blomster, Market & Business Development, Södra Building Systems

15.40 Gruppdiskussion 2
Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussion i mötesverktyget.
Ca 4-5 deltagare per grupp.

15.55 FAVAL - validering och utbildning
Om fastighetsbranschens valideringssystem och hur du kan använda detta för kompetensutveckling mot yrkesroller som fastighetstekniker och fastighetsingenjör. Mikael Karlund, testledare Campus Värnamos ackrediterade testcenter för FAVAL.

16.05 Vad gör energikontoren?
Om vad energikontoren i Sverige och i regionen kan kan bidra med till din organisation. Jessica Strid, projektledare vid Energikontor Norra Småland.

Summering, frågor
Moderator Niclas Stensson avslutar branschdagen.

16.15 Bygga trähus avslutas.

Med reservation för ändringar.

Kostnadsfritt
Bygga trähus är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Anmälan
Anmäl dig idag, dock senast 1 april.
Bindande anmälan.

Frågor besvaras av
Veronica Sandkvist
Utbildningsledare
0370-37 74 83
veronica.sandkvist@varnamo.se

Foto: İpek Aydoğdulänk till annan webbplats on Unsplashlänk till annan webbplats


Bygga trähus är ett samarbete mellan:

Anmälan - Bygga trähus 2 april, branschdag via distans med hållbarhetsfokus