Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-12-04

300 000:- till Campus Värnamo för kompetensutvecklingsinsats inom belysning

Campus Värnamo har ansökt och fått 300 000:- från Bertil och Britt Svenssons stiftelse för belysningsteknik. Pengarna ska användas till genomförande av kompetensutveckling för yrkesverksamma inom energieffektiv och god belysning. Kursupplägg och material har arbetats fram med medel från Energimyndigheten och en testomgång av kursen kommer att genomföras under våren 2014.

- Branschen har länge efterfrågat kompetensutveckling inom belysning och det känns mycket bra att vi nu kan erbjuda detta, säger Cinna Adanko som leder arbetet.

Kursen riktar sig till alla som på något sätt arbetar med belysning - från beställare, byggherrar och arkitekter till elkonsulter och installatörer. Målet är att kursen ska bidra med ökad kunskap om belysning, med fokus på funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi.  Minst lika viktigt är dock ökad samverkan kring  belysningsfrågorna mellan olika aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Den första kursen kommer att genomföras under våren 2014. Upplägget bygger på 3 träffar och en del självstudier via webföreläsningar samt projektarbete.

Intresseanmälan kan lämnas här:

www.campus.varnamo.se/enkater/belysningskurslänk till annan webbplats

Fotnot: Bertil och Britt Svensson stiftelse för belysningsteknik grundades 1985. Syftet med stiftelsen är att främja forskning och utbildning inom belysning.
Läs mer på

www.belysningsstiftelsen.selänk till annan webbplats