Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: 3D-teknik studenterna på studiebesök

2018-05-07

3D-teknik studenterna på studiebesök hos APM

Studenterna på 3D-teknikutbildningen var idag på studiebesök på APM i Värnamo och träffade VD’n Peter Sandén som berättade om företaget och verksamheten. De träffade också två f.d studenter på 3D-teknik utbildningen.

APM August Pettersson AB har sitt ursprung i den konventionella modelltillverkningen. Idag är de verksamma inom kontrollfixturer, CNC-fräsning och CMM-mätning. Kunderna finns inom verkstads- och plastindustrin och de har också lång erfarenhet som leverantör till bilindustrin och dess under-leverantörer.

En modul som används vid ett tidigt skede av tillverkningen av dörrar till Volvo S60/V60.

Kontrollfixtur för lastbilsruta och överst på hyllan två fixturer för hjulhuset.

Sandwichmaterial bestående av glasfiberarmerad plast med ett mellanskikt av aluminium, starkt och ändå väldigt lätt.

Jacob Ogstedt, f.d student på Campus Värnamos 3D-teknikutbildning.

Daniel Mattsson, f.d student på Campus Värnamos 3D-teknikutbildning.

Både Jacob och Daniel berättar att det är mycket från utbildningen de använder i sitt arbete på APM, bl a CAD-kunskaperna, mekaniken och även matten har de stor nytta av.