Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2016-06-02

9 av 10 arbetar eller fortsätter studera

Den senaste undersökningen visar att 9 av 10 studenter arbetar eller fortsätter studera efter genomgången utbildning på Campus Värnamo. 47% arbetar i närområdet och 67% har ett arbete inom sitt utbildningsområde. Uppföljningen följer studenterna upp till två år efter att klassens studietid avslutats.

Liknande siffor påvisas i rapporten ”Studerandes sysselsättning 2015” vilken Myndigheten för yrkeshögskolan publicerat i februari 2016. I rapporten uppger 88 procent av de examinerade från en yrkeshögskoleutbildning att de hade ett arbete ett halvår efter examen.

- 91 % av våra studenter arbetar eller fortsätter att studera efter genomgången utbildning. Glädjande nog finns även studenterna på högskoleprogrammen medräknade i våra siffror. Att se bevis för att utbildningarna leder till arbete är väldigt viktigt eftersom vårt uppdrag bygger på att tillhandahålla den kompetens som näringsliv och offentlig sektor i regionen behöver. Dessutom går anställningsbarhet som en röd tråd under studentens tid hos oss och vårt mål är att rusta personerna för arbetsgivarens förväntningar och krav, säger Cinna Adanko, utbildningsansvarig.

Siffrorna är baserade på den årliga undersökning som Campus Värnamo genomför i december, ungefär sex månader efter genomgången utbildning.