Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2020-05-12

Ansökan beviljad i förberedelseprojektet ”Digitala Noden"!

Till utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt 2020 inkom 82 ansökningar som tillsammans sökt för ca 43 miljoner kronor. Vinnova avser att stödja 14 förberedelseprojekt.

Campus Värnamo fick sin ansökan beviljad!
Bedömningen av ansökningarna gjordes av en bedömningsgrupp bestående av både interna
och särskilt förordnade experter med kompetens inom offentliga aktörers verksamhetsområden
samt näringsliv, akademi, institut och civilsamhälle, utifrån de kriterier som angavs i
utlysningstexten.

Baserat på rekommendationer från bedömningsgruppen valde sedan Vinnova vilka
genomförandeprojekt som gick vidare till intervju. Vinnova har därefter fattat ett formellt
beslut om vilka genomförande- och förberedelseprojekt som finansieras utifrån resultaten från
bedömningar, intervjuer och annan relevant information.
Beslutet baseras på en bedömning av projektets potential, aktörskonstellation och
genomförbarhet. De ansökningar som avslogs bedömdes inte uppfylla kriterierna i lika hög
grad som de som beviljats.

Vinnova har beslutat att bevilja ansökan med följande motiv:
Ansökan handlar om att utreda möjligheter och skapa förutsättningar för uppbyggandet av en
testbädd där flera högskolor kan testa nya pedagogiska modeller för framtidens
distansutbildningar.

Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar ha god potential att skapa en testbädd
som på sikt kan bidra till systemeffekter. Detta då ansökan bedöms utgå ifrån kompetensbehov
i regionen och vara väl förankrad i ett brett partnerskap med flera olika lärosäten och
representanter för näringslivet. Ansökan bedöms vidare vara väl genomarbetad.

För mer information kontakta IT Projektledare Mikael Stenström på Campus Värnamo, 0370-377545
mikael.stenstrom@varnamo.se

Om Vinnovalänk till annan webbplats
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.