Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2019-01-29

Bättre än riket för femte året i följd!

Nytt innehåll och upplägg i de tre beviljade yrkeshögskoleutbildningarna 

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) har idag beviljat tre av fyra utbildningsansökningar.
Totalt beviljades 496 utbildningar i Sverige, den högsta beviljandegraden någonsin, 45%. Campus Värnamo har i år en beviljandegrad på 75%.

De beviljade utbildningarna är:

- Verktygsteknik – Platsbunden med nytt upplägg och uppdaterat innehåll. Utbildning till bristyrkena verktygstekniker och verktygsmakare.

- Webbutvecklare .NET – Helt omarbetad utbildning avseende både innehåll och upplägg. Kommer att ges på distans med ett antal fysiska träffar på plats i Värnamo.

- Fastighetsingenjör – Utbildningen som sedan tidigare har hög kvalitet enligt Myh:s kvalitetsgranskning och där alla som tar examen får jobb.

Samtliga ansökningar är framtagna i nära samarbete med branscherna och Jönköping University, Tekniska Högskolan.

- Det är fantastiskt att återigen få flera beviljande utbildningar och att få en högre beviljandegrad än riket för femte året i rad. Det är ett resultat av att näringsliv och offentligsektor är engagerade och tydligt klargör sitt kompetensbehov, samt en hög kvalitet på de utbildningar Campus Värnamo levererar idag, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

Läs hela pressreleasen här.PDF