Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2017-03-28

Bra utdelning av beviljade Yh-ansökningar

En glädjande trend håller i sig. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat tre av fyra utbildningsansökningar. I augusti startar Fastighetsingenjör, Webbutvecklare .NET och Integrationspedagog på nytt på Campus Värnamo. Ansökningarna skrevs i samarbete med Jönköping University och är ett resultat av ett fortsatt högt engagemang från näringslivet och kommunerna i Gnosjöregionen.

- Det är väldigt positivt att återigen få så många beviljanden. Precis som tidigare år är  näringsliv och offentlig sektor i regionen väldigt engagerade och klargör tydligt vilket stort kompetensbehov branscherna har säger Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

Netmine AB är engagerade i Webbutvecklare .NET. Johan Kristins berättar
- Fantastiskt glädjande både för oss på Netmine och hela regionen att utbildningen Webbutvecklare .NET har fått förnyat förtroende. Det finns ett stort behov av webbtjänster i ett allt mer digitalt samhälle. Nu sker det i vår region också, på bred front och studenterna är eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi har redan anställt våra första Webbutvecklare från utbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i år valt att lägga extra tyngd på området Samhällsbyggnad och Byggteknik. Campus Värnamos bidrag är utbildningen Fastighetsingenjör som nu beviljats för fjärde gången.

Mikael Nordholm på Finnvedsbostäder AB ger sin syn på satsningen
- En flaskhals för regionens byggande och tillväxt är bristen på välutbildad arbetskraft inom bygg- och fastighetsområdet. Nu är det oerhört roligt att Fastighetsingenjör fått fortsatt förtroende. Utbildningen är en mycket viktigt tillgång både för Finnvedsbostäder och övriga företag i regionen.

En nyhet på Campus Värnamo är en ny flexibel utbildningsform för Integrationspedagog.  Förändringen sker efter målgruppens önskemål om undervisning på distans. Utbildningen är dessutom numera tvåårig utifrån Socialstyrelsens nya direktiv.

I augusti startar även högskoleutbildningarna 3D-teknik och Sjuksköterskeprogrammet samt  yrkeshögskoleutbildningarna Fastighetstekniker och Produktionsutveckling. Dessutom pågår Socialpedagogprogrammet där nytt intag sker 2018.

Frågor besvaras av Niclas Stensson.