Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-08-02

Campus Värnamo lever fortsatt upp till kvalitetskrav

Campus Värnamo håller hög kvalitet. I Juli 2013 fick Campus Värnamo ett bevis på att vi fortsatt lever upp till Nitus kvalitetskrav.

Nitus är ett nätverk med drygt 100 medlemskommuner i Sverige. De arbetar tillsammans med lokala lärcentra för att boende utanför högskole- och universitetsorter ska erbjudas ett brett utbud av utbildningar. Ett av Nitus viktigaste uppdrag är att jobba med kvalitetskriterier som Campus Värnamo i år igen lever upp till.

Kvalitetskraven är indelade i tre kategorier:

  • Mötesplatsen

  • Mäklarrollen

  • Motorfunktionen

Mötesplatsen är den som har störst praktisk betydelse för de studerande och utbildningsanordnare. I kvalitetskriterierna ställs både ska-krav och bör-krav. Bör-kraven kan komma att omvandlas till ska-krav i takt med att tekniken, pedagogiken och vanorna utvecklas. I de fall där ett lärcentra brister på ett ska-krav eller vill uppnå ett bör-krav görs en handlingsplan för att åtgärda detta. Inom Nitus finns också tillgång till hjälp och stöd från andra lärcentra.

För att säkerställa att kvalitetsarbetet sker på ett systematiskt sätt infördes 2009 ett system med årliga kvalitetsdeklarationer.