Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2016-05-11

Chans för fler att söka till Fastighetstekniker

Nu kan personer direkt från flera av gymnasiets olika program söka den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Fastighetstekniker eftersom behörighetskraven är förändrade.

Kraven på arbetslivserfarenhet och Matematik 2 har tagits bort på inrådan från Myndigheten för yrkeshögskolan för att bredda rekryteringen av studenter. Anmälan är öppen till 9 juni och utbildningen startar i början av september.

- Branschen har ett stort behov av fastighetsteknikers kompetens och arbetsgivarna söker ständigt nya medarbetare inom driftteknik med inriktning fastighet. Med förändrade behörighetskrav kan vi erbjuda en större målgrupp att söka till utbildningen och branschen får tillgång till ny arbetskraft, berättar Cinna Adanko, utbildningsansvarig.

En Fastighetstekniker ansvarar för den tekniska driften i olika typer av fastigheter. Allt mer avancerad teknik och automatiserade system används i branschen och därför krävs en bred kompetens. Service, underhåll och det operativa arbetet med effektivisering av fastigheters energiprestanda och resursförbrukning är alla lika viktiga delar av arbetet. Här kan du läsa mer om Fastighetstekniker.