Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: ENERGILYFTET - seminarium 13 maj

2016-04-20

Energilyftet – kostnadsfritt seminarium i Värnamo 13 maj

13 maj är en dag med syfte att förbereda inför kommande krav på nära-nollenergibyggnader. Ta möjligheten att bygga kunskap tidigt under seminariet med Energimyndigheten. Dagen avrundas med två mycket intressanta lokala studiebesök på temat. Främsta målgruppen är beställare, konsulter och ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare samt tekniska förvaltare. Anmäl dig dag.

Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapsinsatser för att påskynda utvecklingen mot lågenergibyggnader, både när det gäller nybyggnad och ombyggnad. Främsta målgrupp för Energilyftet är beställare, konsulter och ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare samt tekniska förvaltare. Syftet med satsningen är att förbereda den svenska byggprocessen för kommande krav på nära-nollenergibyggnader.

 Här har du i möjlighet att tidigt bygga kunskap i ämnet.

Vid seminarietillfället får du förutom föreläsning även tid att diskutera hur man arbetar med lågenergibyggande lokalt och regionalt. Dagen avslutars med riktigt intressant studiebesök. Anmäl dig idag, dock senast 9 maj.

Datum

13 maj, kl 09.00-15.00.

Plats

Campus Värnamo, Jönköpingsvägen 15. Se karta.

Anmälan

Senast 9 maj via www.energimyndigheten.se/energilyftet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Kräver registrering.

Frågor

Carin Råberger, carin.raberger@energimyndigheten.se, 016-544 21 72 eller
Niclas Stensson, niclas.v.stensson@varnamo.se, 0370-37 79 24
Program

09.00

Kaffe/te och ostfralla finns framdukat

09.15

Välkommen - Emelie Emanuelsson, Energikontoret Norra Småland och Niclas Stensson, Campus Värnamo.

09.20

Introduktion till Energilyftet - Vad är Energilyftet? Även kort information om övriga kunskapsinsatser. Mari.Liis Maripuu CIT Energy Management (Energimyndighetens representant).

09.35

Presentationsrunda - alla presenterar sig med namn, organisation och funktion.

09.40

Energilyftetsupplägg samt introduktion till webbaserad utbildning - Svein Ruud SP (kursledare)

10.00

Utveckling och roller vid lågenergibyggande - Svein Ruud SP (kursledare)

10.45

Bensträckare med dialog - Vilka är dina tankar kring att bygga energieffektivt? Dela med dig av dina erfarenheter och lyssna in en kollega.

11.05

Summering av dialogen.

11.20

Aktuell information - Emelie Emanuelsson Energikontor Norra Småland och Niclas Stensson Campus Värnamo.

11.40

Motiv till lågenergihus lokalt/regionalt och introduktion till studiebesöken - Mikael Nordholm vd Finnvedsbostäder AB och Fredrik Almqvist vd VärnaBo Fastigheter AB.

12.00

Lunch

13.00

Studiebesök


Salvian; Salvia vägen 3-5, Städet; Pilagårdsgatan 1,Höken; Skolgatan 1, Duvan; Storgatan 40-44

15.00

Slut för dagen


Anmäl dig idag, dock senast 9 maj.