Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-06-12

Enkät för Kompetensutveckling inom energieffektiv och god belysning

Arbetet med beställning och planering av energieffektiv belysning kräver kunskap om så väl energifrågor, gestaltning som styrning, teknik, installation och synupplevelsen. För att stödja processen att få högre kunskap inom ljus och belysning kommer en ny utbildningssatsning att börja under 2014.

Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo arbetar på uppdrag av Energimyndigheten med att utforma en uppdragsutbildning inom energieffektiv och god belysning.

Vi ställer oss nu frågor om hur denna utbildning kan utformas så att den ska bli attraktiv, givande och passa de behov som finns hos yrkesverksamma inom branschen. Vilket intresse kan du finna i en sådan utbildning och hur kan vi göra den så den passar dig?

Vi behöver just din hjälp med att fylla i enkäten som finns på följande länk, (det tar bara några få minuter):

Dina svar är viktiga för vårt fortsatta arbete!

Sprid gärna detta mail vidare till dina kontakter inom branscher som kommer i kontakt med belysning på ett eller annat sätt.