Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2018-09-14

Enormt kompetensbehov i regionen!

Campus Värnamos fyra yrkeshögskoleansökningar bygger på initiativ från arbetslivet och ett enormt anställningsbehov från fem branscher. Totalt anger arbetsgivarna att de har ett anställningsbehov på ca 1 700 personer med angivna kompetenser inom de närmsta fem åren. Det är bra drag i regionen och tillväxtpotentialen är stor både hos näringsliv och offentlig sektor.

Campus Värnamo har, i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping, lämnat in fyra ansökningar om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning: Fastighetsingenjör, Inköp och upphandling, Verktygsteknik och Webbutvecklare .NET med start i augusti 2019 om de blir beviljade. Utbildningen Inköp och upphandling är även i samarbete med Nova Utbildning i Oskarshamn.

- Ett enormt rekryteringsbehov bakom ansökningarna och mycket stort engagemang hos arbetsgivarna gör årets ansökningar starka. Det ger oss goda förutsättningar fortsätta att bygga, driva och utveckla utbildningar med kvalitet för regionen, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

De behovsinventeringar som är genomförda visar att det finns ett oerhört stort kompetens- och anställningsbehov för samtliga yrkesroller som utbildningarna leder till. Störst är behovet inom webbutveckling, ca 800 personer inom fem år. Detta är en bransch med stor tillväxt pga digitaliseringen i hela samhället.

- Det är tydligt att vi verkar i en region med stor tillväxtpotential när våra behovsinventeringar visar på ett så stort anställningsbehov hos både näringsliv och offentlig sektor, säger Enikö Olsson, verksamhetschef på Campus Värnamo.

Nytt för i år är att två ansökningar som lämnas in bygger på ett nytt distanskoncept där det bästa från en platsbunden utbildning kombineras med distansundervisning. Det är utbildningarna Inköp och upphandling samt Webbutvecklare .NET som kommer att bedrivas som distansutbildningar.

Årets ansökningsomgång stängde 4 september. Myndigheten för yrkeshögskolan sammanställning visar att det har lämnats in 1106 ansökningarna och nu påbörjar handläggningen. Beslut meddelas i januari nästa 2019. De beviljade utbildningarna startar sedan i augusti 2019.

Antalet ansökningar har totalt sett sjunkit något sedan förra året, men inom utbildningsområdena data/IT, juridik, journalistik och information har de ökat

Frågor besvaras av
Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg, Campus Värnamo
0370-377924
niclas.v.stensson@varnamo.se