Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: More To life

2019-01-11

För dig som vill vända hinder till möjligheter och nå nya mål

Välkommen till More to life samtalscafé!

More to life-samtalscafé är för dig mellan 20-29 år som vill dela tankar och erfarenheter med andra och få nya idéer och perspektiv. Vi pratar om aktivitetsbalans och hälsofrågor; om mat, fysisk aktivitet, sömn och stress. Vi tar upp relationer, självkänsla och livskvalitet, hur man bryter invanda mönster och hur tanke, känsla och handling hör ihop.

Du får verktygen hur man går från ord till handling och sätter upp mål och redskap som stärker dina resurser utifrån det som är viktigt för dig.

Vi träffas sex gånger i en grupp på 5-7 personer.
Träffarna är gratis. Fika till självkostnadspris.

Start den 4 februari kl 16-18.
Plats: Gummifabriken Värnamo, vi möts vid bibliotekets entré.

Är du intresserad?
Anmäl dig snarast, dock senast den 3 februari genom att klicka här.länk till annan webbplats

Ett samarbete mellan Värnamo Hälsocenter och Campus Värnamo.