Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-01-21

Full pott till Campus VärnamoDet är mycket glädjande att få meddela att Campus Värnamo fått en 100 procentig utdelning av Myndigheten för yrkeshögskolan på de utbildningsansökningar som vi haft huvudansvar för. Utbildningarna kommer att genomföras på Gummifabriken i Värnamo med Tekniska Högskolan i Jönköping som huvudman. 

Campus Värnamo startar nu fler utbildningar och kurser än någonsin. Antalet studenter kommer att fördubblas. 120 programstudenter blir 240. Inkluderas de fristående kurserna blir studerandeantalet närmare 300. Till hösten startar yrkeshögskoleutbildningarna Webbutvecklare .NET, Fastighetsingenjör och Produktionsutveckling samt högskoleutbildningarna 3D-teknik, Butikschefsprogrammet och Förskollärare för pedagogiskt verksamma. 

- Vi är väldigt stolta över det goda samarbete vi har med högskolor och näringsliv. Tre högskolor väljer att förlägga utbildningar hos oss. Dessutom får vi en 100 procentig utdelning av Myndigheten för yrkeshögskolan, jämfört med landets genomsnitt på 25 procent. Det visar att långsiktighet, kvalitet och uthållighet ger resultat, säger verksamhetschef Enikö Ohlsson. 

Utbildningsutbudet hos Campus Värnamo är mycket varierat och byggs utifrån näringslivets behov och engagemang. Campus Värnamo fokuserar på de utbildningsområden där näringslivet uttrycker en stark efterfrågan av specifik kompetens på eftergymnasial nivå. IT är ett prioriterat område både nationellt och regionalt vilket märks genom beviljandet av utbildningen Webbutvecklare .NET.

- Därför är det extra roligt att få arbeta med en ny växande bransch som skapar tillväxt i regionen, säger Utvecklingsstrateg Niclas Stensson.