Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2016-09-16

Gummifabriken fylls med nya studenter

Campus Värnamos nya programstudenter befinner sig just nu mitt i några intensiva uppstartsveckor. Utbildningarnas första kursmoment blandas med föreläsningar kring studieteknik och entreprenörskap, samarbetsövningar i Teknikcentret och träffar med branschernas företag.

170 nya programstudenter har påbörjat utbildningarna 3D-teknik, Fastighetsingenjör, Förskollärare, Integrationspedagog, Produktionsutveckling, Sjuksköterska, Socialpedagog och Webbutvecklare .NET. Parallellt har studentföreningen och Ditt Värnamo anordnat aktiviteter för att studenterna ska lära känna både varandra och Värnamo som stad.

Ett viktigt inslag i uppstarten är förberedelserna inför framtida yrkesroller och förståelsen för näringslivets och den offentliga sektorns stora behov av arbetskraft samt deras anknytning till utbildningen. Redan under första veckan har studenterna i flera av utbildningarna fått börja lära känna sin bransch genom träffar med utbildningarnas ledningsgrupper. Företagen presenterade då sig, sina företag och dess uppdrag samt hur de ser på studenternas framtida kompetens.

- Tack vare det nära samarbetet med arbetsgivarna får studenterna tidigt en bild av vilka kompetenser som företagen efterfrågar. Både när det gäller rena kunskaper men även andra förmågor som är kopplade till deras anställbarhet, t ex ansvarstagande, flexibilitet och förmågan att samverka med andra. Detta är också något som studenterna, parallellt med ämnesstudierna, arbetar aktivt med under hela utbildningstiden hos oss, säger Cinna Adanko, utbildningsansvarig på Campus Värnamo.

Frågor besvaras av Cinna Adanko