Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2014-01-14

Gummifabrikens Teknikcenter startar KomTek

Teknikcentret har beviljats 386000kr i startbidrag för att starta KomTek, en kommunal entreprenörs- och teknikskola som fungerar på liknande sätt som Kulturskolan.

– Nu kan vi bidra till att öka teknikintresset både under skoltid och under fritiden, berättar Niclas Stensson verksamhetsledare för Teknikcentret.

Värnamo är en av fem kommuner som får starta KomTek under 2014. Motiveringen är att det finns en kompetens och vilja samt underlag för att lyckas här.  Dessutom lyfts Gummifabriken fram som med sina olika verksamheter kan bidra och skapa synergieffekter i verksamheten.

Det som händer närmast nu är:

  • Vi fortsätter med pilotaktiviteter i januari och februari.

  • Tillsätta en styrgrupp med representanter från både näringsliv, kultur och utbildning.

  • Anställa en Teknikinspiratör.

  • 8 mars under Gummifabrikens delinvigning kommer det finnas möjlighet för prova-på-aktiviteter.

  • Första KomTek-aktivteterna i mars och under påsklovet.

  • Till hösten startar vi sedan i lite större skala.

Teknikcentret har tre inriktningar på aktiviteterna;

  • 3D-teknik, att skapa och få det utskrivet på våra 3D-skrivare.

  • Lego, att lära och arbeta med tex mekanik, pneumatik (tryck), konstruktion, energi, robotar och programmering.

  • Skapa, att skapa med hjälp av material som används inom regionen som t.ex. tråd, plåt, wellpapp, plast och gummi.

Målgrupperna vi jobbar mot under första året är barn, ungdomar och pedagoger i förskola och grundskola samt näringslivet som kan genomföra ex personalaktiviteter eller presentera tekniska nyheter i möten eller workshops i Teknikcentret.