Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-06-17

Högskolan Väst satsar i Värnamo

Högskolan Väst har förlagt den populära högskoleutbildningen Socialpedagog till Campus Värnamo. Programmet är treårigt och startar höstterminen 2016. Medborgar- och socialförvaltningarna i regionens kommuner har ett stort behov av den här kompetensen och har efterfrågat utbildningen via Campus Värnamo.

”Förvaltningarna har varit aktiva i förverkligandet av utbildningsstarten och deltar i utbildningen genom att ta emot studenter under utbildningens praktiska moment. Högskolan Väst har tagit väl hand om vår förfrågan och det är mycket glädjande att de förlägger utbildningsplatser utanför högskoleorterna, säger Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo”


Arbetsmarknaden för studenterna är god då kompetens i socialt och socialpedagogiskt arbete efterfrågas i många sammanhang inom såväl offentlig, privat som kooperativ och ideell sektor. Arbetet sker inom olika områden, såsom boendeformer, institutionsvård, skola, migration, biståndsbedömning och utredningsarbete.

Lars-Uno Åkesson, Komptensakademiansvarig