Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2017-05-05

Högt söktryck även i år

Integrationspedagog är Campus Värnamos mest populära utbildning med närmare 150 förstahandssökande till 35 platser. Sjuksköterskeprogrammet är god tvåa och har lockat 60 sökande till 20 platser. Överlag är söksiffrorna vid stängning 18 april jämförbara med siffrorna 2016.

- Det är positivt att vi behåller söktrycket med tanke på att antalet personer som söker högre utbildning minskar. Precis som tidigare år är de flesta utbildningarna öppna för sen anmälan så det finns fortfarande möjlighet att bli antagen för att kunna börja studera till hösten säger Cinna  Adanko, utbildningsansvarig på Campus Värnamo.

I augusti startar högskoleutbildningarna 3D-teknik och Sjuksköterskeprogrammet. Yrkeshögskoleutbildningarna är liksom tidigare år Fastighetsingenjör, Integrationspedagog, Produktionsutveckling och Webbutvecklare .NET samt nyheten Verktygsmakare.

- Verktygsmakare tidigareläggs till hösten 2017  tack vare engagemanget från industrin. Behovet av yrkesrollen är oerhört stort och branschen garanterar i princip jobb när studenterna är klara efter 1,5 år. Tack vare utbildningens upplägg med många praktiska moment är studenterna väl rustade när utbildningen är klar säger Enikö Ohlson, verksamhetschef.

Under 2016 togs beslutet att ställa in utbildningen Fastighetstekniker på grund av för få sökande. Beslutet blir detsamma 2017. Cinna Adanko berättar.

- Bygg- och fastighetsbranschen är inne i en rejäl högkonjunktur vilket innebär att de personer som skulle vara aktuella för vidareutbildning till fastighetstekniker är väldigt eftertraktade på andra positioner. Branschen har ett stort dilemma eftersom företagen både behöver befintlig arbetskraft och nytillskott inom flera yrkesroller.

Läs mer om utbildningarna på Campus Värnamo här