Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-04-22

Högt söktryck till Campus Värnamos utbildningar

Höstens utbildningar på Campus Värnamo har lockat många sökande. 168 förstahandssökanden har sökt till totalt 71 utbildningsplatser på högskoleutbildningarna 3D-teknik, Förskollärare för pedagogiskt verksamma och Butikschefsprogrammet 2 respektive 3 år. Utbildningarnas huvudmän är Tekniska Högskolan i Jönköping, Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Antalet ansökningar har ökat hos de tre högskolorna, jämfört med 2014, trots en nationell minskning.

Förskollärare och Butikschefsprogrammet har båda startat hos oss på nytt efter ett uppehåll och det är med glädje vi ser att intresset och behovet av utbildningarna fortfarande är stort. Dessutom ser vi att det 3-åriga Butikschefsprogrammet, där studenten får en kandidatexamen i företagsekonomi, är ett bra komplement som det också finns intresse för i regionen, säger utbildningsansvarig Cinna Adanko.

Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör är en av ett fåtal i sitt slag i Sverige och startar för tredje året på Campus Värnamo. Nytt för i år är att behörighetskraven har skärpts och antalet utbildningsplatser har utökats. Trots detta har utbildningen ett bra söktryck med 47 förstahandssökande till 25 utbildningsplatser.

Yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling har totalt 35 platser och kommer att bedrivas på tre orter i länet – Värnamo, Jönköping och Nässjö. Utbildningen har 33 förstahandssökande varav 17 har sökt till Värnamo. Webbutvecklare .NET är en ny yrkeshögskoleutbildning där branschen har ett väldigt stort rekryteringsbehov. Antal förstahandssökande är 19 till 20 utbildningsplatser.

- Campus Värnamos utbildningar är kända sedan tidigare medan Webbutvecklare .NET är en nyhet vilket märks på det förhållandevis låga söktrycket. Vi kommer att ha fortsatt fokus att på att rekrytera fler sökande. Webbutveckling .NET, liksom övriga utbildningar, är fortsatt öppna för sen anmälan säger Cinna Adanko.