Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-09-25

Initiativ generar utbildningsansökningar

Fem utbildningsansökningar till Yrkeshögskolemyndigheten blev resultatet efter initiativ från näringslivet och kommunerna i Gnosjöregionen. Integrationspedagog, Fastighetstekniker, Produktionsutveckling, Stödpedagog och Verktygsmakare är utbildningar som startar i augusti 2016 om de beviljas.

- Det är fantastiskt roligt och givande för Campus Värnamo att vi får förtroendet att bygga, driva och utveckla utbildningar för regionen tillsammans med representanter för både näringsliv och offentlig sektor, säger Niclas Stensson, utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

Yrkeshögskolan är en utbildningsform som bygger på ett tydligt behov av en viss kompetens hos arbetslivet. Fram till idag har Värnamo enbart haft yrkeshögskoleutbildningar utformade för näringslivet. Nytt för i år är att Campus Värnamo lämnar in ansökningar om att få starta utbildningar där kommunala chefer i Gnosjöregionen har initierat och varit drivande. Det handlar om utbildningarna Stödpedagog och Integrationspedagog men också Fastighetstekniker där behovet finns inom både näringslivet och offentlig sektor.

Till årets ansökningsomgång till Yrkeshögskolan har det lämnats in totalt 1421 ansökningar i landet. Det är det största antalet ansökningar hittills och en ökning på 6 procent jämfört med 2014. Jönköpings län är det fjärde mest aktiva länet med 63 ansökningar.

- Det blir tuff konkurrens om de statliga pengarna, konstaterar Niclas Stensson, men hoppas att den hittills lyckosamma strategin med att lämna in få ansökningar med hög kvalitet ska fortsätta ge bra resultat. 2014 fick Värnamo 50% av ansökningarna beviljade jämfört med rikets 27%.

Under hösten kommer Myndigheten för Yrkeshögskolan att behandla och utvärdera årets ansökningar. Besked lämnas i slutat av januari och blir utbildningarna beviljade kommer de att starta i augusti 2016.

Frågor besvaras av


Niclas Stensson


Utvecklingsstrateg, Campus Värnamo


0370-37 79 24


070-271 71 84


niclas.v.stensson@varnamo.se

Mer information och årets ansökningsomgång finns på Myndighetensför Yrkeshögskolans webbplats: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2015/Fordjupad-information-om-arets-YH-ansokningsomgang/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information om de sökta utbildningarna

Integrationspedagog^ – 1 år, helfart


Ny ansökan. En utbildning som är mycket aktuell idag och studenterna kommer att arbeta på boenden för ensamkommande barn och ungdomar.

Fastighetstekniker* – 2 år, helfart


Ny ansökan. En utbildning för personer som ska arbete inom fastighetsbranschen med drift, underhåll och fastighetsautomation.

Produktionsutveckling* – 1år, helfart


Söks igen, utbildningen pågår. Produktionsutveckling är en utbildning för de som ska arbeta med förbättringsarbete inom tillverkande industri. Är i samarbete med Nässjöakademin och YH Bäckadal för att täcka hela länet där Campus Värnamo är huvudansvarig.

StödpedagogΔ – 2 år, halvfart


Ny ansökan. Studenterna ska arbeta inom så väl privata som offentliga funktionshinderomsorgen med pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd.

Verktygsmakare* – 1,5 år helfart


Söks för andra gången. En utbildning för de som ska arbeta med konstruktion, tillverkning och underhåll av verktyg för tillverkningsindustrin. Är i samarbete med Nässjöakademin för att täcka hela länet där Nässjöakademin är huvudansvarig.

* = inlämnad av Tekniska högskolan i Jönköping tillsammans med Campus Värnamo.


^= inlämnad av Högskolan för lärande och kommunikation tillsammans med Campus Värnamo.


Δ = inlämnad av Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med Campus Värnamo.