Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2014-06-10

Inleder samverkan med FoU-satsning

Fördjupat samarbete mellan Värnamo Kommun, Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet.

Värnamo kommun samarbetar med Högskolan i Borås avseende utbildning av pedagogiskt yrkesverksamma inom förskolan till förskollärare i Värnamo. Utbildningen startade hösten 2013 på Campus Värnamo. Värnamo kommun vill nu förstärka detta samarbete genom att med Högskolan i Borås och Göteborgs universitet inleda en samverkan inom ramen för en FoU- satsning ”Att vara litterat i en digital tidsålder”. Ytterst ska denna samverkan bidra till att utveckla kvaliteten inom utbildningar på alla nivåer i Värnamo kommun.

Parterna kommer i projektet ”Att vara litterat i en digital tidsålder” att utveckla forskningsområden kopplat till ett vidgat ”literacybegrepp”. Traditionellt står detta begrepp för grundläggande läskunnighet, men i ett alltmer digitaliserat samhälle vidgas kraven på den grundläggande medborgliga kompetens som läskunnighet tidigare stod för, till att omfatta en bred uppsättning kompetenser av både specifik (ex vis läs- och skrivfärdigheter, aritmetisk förmåga) och mer generisk (ex problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga) art. Dessa kompetenser och förmågor är i dagens samhälle i allt högre utsträckning kopplade till användning av digitala verktyg.

  

Läs hela nyheten:


pressmeddelandePDF