Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2019-04-12

Kompetenshöjande insatser för Tekniska förvaltningen via Alla på banan

Under mars och april har det genomförts utbildningsinsatser för Tekniska förvaltningen. Totalt har 140 personer i förvaltningen utbildats fördelat på 11 tillfällen. Utbildningarna har tagits fram tillsammans med Tekniska förvaltningen för att passa de olika målgrupperna. Detta har resulterat i tre olika utbildningsupplägg.

Gata/park
För personalen på gata/park har målet varit att bli mer mobila och kunna arbeta digitalt ute på fältet. Personalen har fått lära sig jobba med sin e-post och tidsrapportering i mobilen. Utbildningen har utförts tillsammans med personal från it-avdelningen, Alla på banan och Tekniska förvaltningen.

Lokalvårdarna
-Fokus för lokalvårdarna har varit att jobba vidare med e-posten som verktyg, utbildningsinsatser har skett i Outlook Web.

Övriga
Tredje upplägget har riktats till personal som har mer arbetstid vid datorn, med genomgång av funktioner och finesser i Outlook-klienten och Skype.