Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: KOMPETENSRÅD FASTIGHET

2019-11-08

Komptensråd för den snabbt växande fastighetsbranschen

Den 22 oktober var Campus Värnamo värd för Fastighetsbranschens kompetensråd för Jönköping län. Ett möte som bl.a. handlade om fastighetsbranschens kompetensbehov, branschens valideringssystem FAVAL och en workshop kring att ta fram en checklista för praktiksamarbete. Totalt var 25 personer på plats, både utbildningsanordnare, företag, kommuner och studerande.

Kompetensrådet inleddes med att Cinna Adanko hälsade välkommen och presenterade Campus Värnamo och Gummifabriken samt våra satsningar för branschen.

10 000 nya medarbetare behövs i fastighetsbranschen
Carina Lundström, från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd (FASTUN), ansvarade för mötet och inledde med information om branschens kompetensbehov. Branschen behöver 10 000 personer de kommande fem åren, varav ca 300 behövs bara i Jönköpings län. Pensionsavgångar och nyrekrytering är de stora anledningarna. De kompetenser som är störst brist på är avancerad styr- och reglerteknik, automation samt energieffektivisering. Campus Värnamos som i höst startade upp den sjunde omgången av Fastighetsingenjörsutbildningen är verkligen rätt i det sammanhanget.
- För att klara utmaningen med kompetensbehovet krävs ett bra samarbete mellan utbildningsanordnarna och branschen, precis som här i Värnamo, säger Carina Lundström utvecklingsledare på FASTUN.

Campus Värnamo satsar på FAVAL
Carina Lundström fortsatte med att berätta om FAVAL, fastighetsbranschens valideringssystem. Det har nu kommit igång på allvar och det finns flera stora lyckade satsningar för att lyfta och utveckla personal i olika fastighetsbolag. Campus Värnamo har nu startat förberedelserna mot att bli ett ackrediterat testcenter för FAVAL med start i februari 2020.

- FAVAL är ett bra sätt att utveckla branschen genom att utbilda och kompetensutveckla personal. Campus Värnamo kommer inleda med att validera mot yrkesrollerna Fastighetstekniker och Fastighetsingenjör, säger Niclas Stensson utvecklingsstrateg på Campus Värnamo.

En bra praktik från alla perspektiv
Kompetensrådet avslutades sedan med en workshop med syfte att ta fram en checklista för hur vi vill att praktiksamarbetet ska fungera utifrån arbetsgivarperspektiv, utbildningsanordnarperspektiv och studerandeperspektiv.

Kompetensråden är Fastighetsbranschens utbildningsnämnds förlängda arm i landets 21 län. Syftet med Kompetensråden är att:

  • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
  • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan.
  • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Läs mer om FASTUN på www.fastun.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om FAVAL på www.faval.infolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.