Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2020-05-13

Kostnadsfri utbildning i Coronatider - uppdaterat utbud

Uppdaterat utbildningsutbud i utbildningssatsningen för Gnosjöregionens företag i Coronatider. Campus Värnamo och Värnamo kommun kan nu kostnadsfritt erbjuda kompetenshöjande aktiviteter till företag i regionen för att användas under till exempel korttidsarbete.

Allt presenteras på campus.varnamo.se/coronatider. 
Uppdaterat utbud den 4 maj.

Är du som företag eller som medarbetare drabbad av Coronakrisen är utbildning en meningsfull sysselsättning under till exempel korttidsarbete.

- Utbildning vet vi från tidigare lågkonjunkturer är bra för att behålla kompetent personal kvar på företaget, för att höja kompetensen och inte minst för att minska stress och oro hos medarbetare, säger Niclas Stensson, Campus Värnamo.

Just nu kan Campus Värnamo och Värnamo kommun kostnadsfritt erbjuda kompetenshöjande aktiviteter. Allt presenteras på campus.varnamo.se/coronatider.
Kom tillbaka ofta eftersom erbjudanden fylls på kontinuerligt. De första behovsstyrda utbildningarna handlar bland annat om filmer för förbättringsarbete, hålla bra digitala möten och arbeta effektivt i Office-program. Dessutom finns flera utbildningar online för industrin som genomförs tillsammans med branschorganisationen Polymercentrum.

Detta är Campus Värnamo och Värnamo kommuns stöd till företagen och deras medarbetare för att användas till exempel under korttidsarbetet. Campus Värnamo, Värnamo kommuns utvecklingsavdelning och Värnamo Näringsliv AB ringer just nu runt till ca 200 företag i regionen för att lyssna in hur läget är och hur deras behov ser ut. Utifrån behoven tas sedan utbildningar och aktiviteter fram och presenteras löpande på campus.varnamo.se/coronatider.

- Den här satsningen hade inte varit möjligt utan det Partnerskap med industrin som Campus Värnamo har sedan två tillbaka. Det gör att vi har upparbetade kontakt med både företag, konsulter och inte minst bra interna processer. Tack alla som gör satsningen möjlig, avslutar Niclas Stensson.

Kontaktperson för frågor:
Niclas Stensson
Utvecklingsstrateg Campus Värnamo
070-271 71 84