Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2019-09-04

Lokalt företag namnger Teknikcenters lokaler!

SID-salen

SID group startar ett nära samarbete med Teknikcenter och namnger samtidigt Teknikcenters lokal. Genom samarbetet kan Teknikcenter koppla aktiviteter för barn och ungdomar till företagen och lyfta fram yrkesroller inom teknikyrken i vår region. Samtidigt får SID visa upp sin verksamhet för ungdomar och på det viset underlätta sin kompetensförsörjning både på kort och lång sikt. Tillsammans bygger vi teknisk kompetens för regionen.

Campus Värnamos uppdrag är att bidra till regionens kompetensförsörjning. För att främja teknikintresset och locka ungdomar till tekniska utbildningar och tekniska yrken, har verksamheten byggt upp ett Teknikcenter. Teknikcenter arrangerar både skol- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar samt inspiration och kompetensutveckling för vuxna.

Nu skapar vi möjlighet för lokala företag att synas i lokalerna och på olika sätt bidra till att detta viktiga arbete blir verklighetsförankrad och företagsnära.
”Vi har haft samarbete med Campus Värnamo i 12 år. Under dessa år har vi varit med i utbildningars ledningsgrupper, deltagit vid framtagandet av utbildningsinnehåll och anställt flera medarbetare från utbildningen 3D-teknik. Nu ser vi fram emot att kunna bidra till verksamheten även genom vårt engagemang i Teknikcenter. Det är oerhört viktigt att vi och andra företag gör oss och industrin kända i syftet att stimulera och utveckla teknikintresset hos barn och ungdomar.” säger Jörgen Johansson och Claes Magnusson från SID.

Samarbetet med skolan och det lokala näringslivet är viktiga förutsättningar för att Teknikcenter ska kunna ha de rätta erbjudandena, den rätta utrustningen och den rätta kompetensen. Tillsammans med näringslivet skapar vi djupet och verklighetsförankringen i de olika aktiviteter som är anpassade till skolans krav på innehåll och nivå. Dessutom med hjälp av näringslivets närvaro och engagemang har vi de senaste materialen, vi kan informera om företagens produkter, visa upp deras arbetsplatser och informera barn och ungdomar om olika yrkesroller.

”Att ha lokala företag så nära verksamheten är ett kvitto på ett brett engagemang och intresse för den utvecklingsmöjlighet som Teknikcenter och Campus Värnamo erbjuder.” säger Teknikcenteransvarig Oscar Axelsson.