Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2014-04-23

Många vill studera på Campus Värnamo!

Antalet ansökningar till höstens utbildningar på Campus Värnamo är många. Totalt har 200 förstahandssökanden registrerats på utbildningarna 3D-teknik, Fastighetsingenjör och Produktionsutveckling. Utbildningarna har totalt 71 platser och bedrivs på Campus Värnamo med Tekniska Högskolan i Jönköping som utbildningsanordnare.

Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör är en av två i sitt slag i Sverige och startar för andra året på Campus Värnamo. Utbildningen har lockat 113 förstahandssökande till 16 utbildningsplatser och detta är en fördubbling jämfört med förra året.


Antalet ansökningar till den tvååriga högskoleutbildningen 3D-teknik har också stigit jämfört med tidigare år. Tekniska Högskolan i Jönköping är utbildningsanordnare och meddelar att utbildningen är en av deras två populäraste inom teknikområdet. Antalet förstahandssökande är 53 stycken till 20 utbildningsplatser. Utbildningsansvarig Cinna Adanko.


- Det är väldigt glädjande att intresset för 3D-teknik fortsätter att öka trots ett sviktande teknikintresse nationellt. Dessutom är behovet av studenternas kompetens fortfarande stort i regionen trots att utbildningen har pågått sedan 2007.

 


Den nya yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling har totalt 35 platser och kommer att bedrivas på tre orter i länet – Värnamo, Jönköping och Nässjö. Utbildningen har 34 förstahandssökande varav 13 har sökt till Värnamo.


- Produktionsutveckling startar för första gången i höst och de blivande studenterna måste ha yrkeserfarenhet från produktionsteknisk verksamhet. De flesta sökande är därför i arbete och med tanke på detta är ansökningssiffrorna förvånansvärt bra. Vi kommer dock ha ansökan öppen även fortsättningsvis för att ge fler möjlighet att söka säger utvecklingsstrateg Niclas Stensson.


Bland de fristående kurserna utmärker sig handledarutbildningen - VFU (verksamhetsförlagd utbildning). Kursen riktar sig till handledare för studenter som utbildar sig till lärare och har 59 sökande till 30 platser. Utbildningsanordnare är Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Kompetensakademiansvarig Lars-Uno Åkesson:

- Barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun efterfrågade en handledarutbildning för lärare i Värnamo. Vi är väldigt glada att kunna tillgodose detta önskemål och bidra till att de studerande på så sätt kan spara både tid och pengar för att slippa pendla till en utbildningsort längre bort.