Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2014-05-28

Nöjda företag och studenter!

Våra 17 studenter som går 3D-teknik det sista och andra året har den 23 maj redovisat sina arbetsplatsförlagda projekt och därmed avslutat sina sista projekt ute hos företagen.

Uppdragen har varierat mycket men gemensamt är att företagen även denna gång är mycket nöjda med studenternas prestationer.

Som exempel på uppdrag kan nämnas delaktighet i framtagning av ny produkt, framtagning av beräkningsmodeller för likartade detaljer och förslag till förbättringar av redan befintliga produkter.


Idag den 28 maj firar studenterna med examenshögtid!