Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-09-16

Ny kursomgång - Anmälan öppen!
Energieffektiv, god belysning

Ny chans att anmäla sig till unik kurs i Energieffektiv, god belysning.

 

Den första omgången av den nya kursen Energieffektiv, god belysning genomfördes på Campus Värnamo under 2014. 18 kursdeltagare från hela landet har samlades vid 3 tillfällen under en 6-månadersperiod för att lära sig mer om just energieffektiv, god belysning. Kursen är framtagen på uppdrag av Energimyndigheten och bygger på behov av kompetensutveckling som uttryckts av branscher som på ett eller annat sätt arbetar med belysning - allt från beställare, upphandlade och arkitekter till armaturtillverkare och elinstallatörer.

Cinna Adanko, som är ansvarig för kursen berättar:
- Belysningsfrågan är komplex och kräver förståelse för ljusets påverkan på både brukare och energiförbrukning. Förståelse för vikten av samverkan mellan de olika aktörerna för att skapa bra belysningslösningar är också mycket viktig. 

Kursen ges av Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo och är särskilt riktad till yrkesverksamma i bygg-, fastighets- och konsultbranscherna. Målen med kursen är att öka kunskapen om funktion, belysningskvalitet, energieffektivisering och ekonomi, öka förståelsen och samverkan mellan aktörerna i bygg- och fastighetsbranschen samt att öka takten i övergången till ny teknik för belysningslösningar. 

Ord från deltagarna i första kursomgångens utvärdering: 

- Trots att utbildningen är under en kompakt tidsperiod har ni både hunnit med bredd och djup i de ämnen som ni tar upp.

- Bra kurs, med mycket bra lärare som hade mycket kunskap i sina områden.

- Bra med laborationer, dessa övningar ger snabbare förståelse och kunskap. Sedan kan man lättare läsa och fördjupa sig litterärt.

- Jag kan verkligen rekommendera kursen till andra!

En ny kursomgång startar i november 2015.
Anmälan är öppen och sker senast den 15 november.

Läs mer om kursen och anmälan: Energieffektiv, god belysning.

Cinna Adanko - Utbildningsansvarig