Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-05-28

Ny utbildning - LEAN Production i teori och praktik

Ny kostnadsfri kurs som ger dig grundläggande kunskaper och förståelse i hur en produktion kan utvecklas mot LEAN Production med hjälp av produktionstekniska verktyg och metoder.

Med start 17 september ger Högskolan i Halmstad kursen LEAN Production i teori och praktik via distans till Campus Värnamo. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper och förståelse i hur en produktion kan utvecklas mot Lean Production med hjälp av produktionstekniska verktyg och metoder. Särskilt ska kursdeltagaren visa på färdigheter och förmåga att använda metoder och verktyg som kan tillämpas i produktionen för att förbättra verksamheten mot Lean Production. Delar av kursinnehållet kommer att vara riktat mot verksamhet som handlar om tjänsteproduktion.