Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2012-10-10

Ökad lönsamhet med sänkt ställtid

Johan Svensson och Elvir Sijaric har båda fått jobb efter utbildningen. Foto: Christina Almgren

Joakim Sandahl är produktionsledare på ROL. Foto: Jeanette Sandahl

Johan Svensson och Elvir Sijaric har gått högskoleutbildningen inom området 3-D teknik i Värnamo. Under året har de byggt på sin utbildning med en kandidatexamen i Teknikens tillämpning vid JTH. Som ett projektarbete har de gjort en studie på en maskin vid Rol Produktion i Jönköping.

Högskoleutbildningen 3D-teknik är inriktad på konstruktionsteknik och ger också möjlighet till en ettårig kandidatpåbyggnad med kurser i bl a projektledning och ledarskap. Studenterna gör ett projektarbete som har fokus på den inriktning som de har haft under de två första åren. I Johan och Elvirs fall var det fokus på en SMED analys, vilket är en metod inom LEAN Production, som de gjorde på företaget ROL Produktion i Jönköping. —Vi ville ha en studie genomförd för att sänka ställtiden i en maskin för att få effektivare produktion, säger Joakim Sandahl fabrikschefchef på ROL.  

Nya förslag i produktionen

—Syftet med studien var att undersöka om man kunde sänka ställtiden, dvs den tid som är  mellan sista godkända biten, till första godkända bit i nästkommande jobb. Om detta är möjligt så påverkar det effektiviteten på maskinen vilket också ökar lönsamheten. Ett av de stora problemen är bl a att maskinen som valdes ut till studien står still för mycket eftersom det tar lång tid för operatören att justera roboten. Om inte maskinerna är igång och används rätt, kan företaget förlora så mycket som en halv miljon kronor om året på varje maskin, säger Johan Svensson.

—Det förslag vi redan infört är hur vi kan flytta inre ställ till yttre och därmed förbereda nästa jobb utanför maskinen, innan föregående jobb är avklarat. Det kortar tiden från senaste jobbet till första biten i nästa jobb. Nu tittar vi på andra förslag som Johan och Elvir föreslagit i rapporten, tillägger Joakim Sandahl.

Studenterna attraktiva för industrin.

Nu har både Johan och Elvir fått jobb. Johan som kvalitetstekniker på Finnveden Metal Structures i Forsheda, som är underleverantör till bilindustrin och Elvir som konstruktör på Ivars Verktyg i Forsheda.

Text: Christina Almgren