Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2019-08-26

Partnerskapet 1 år!

Ett lyckat år!

Fredagen den 23/8 bjöd Campus Värnamo in partnerföretagen till en summering och utvärdering av det första partnerskapsåret.
Partnerskapet mellan Campus Värnamo och 20 tillverkningsföretag startades augusti 2018 med syfte att tillsammans skapa förutsättningar för effektiv kompetensutveckling av de anställda inom den tillverkande industrin i regionen.

Vid mötet summerades alla genomförda aktiviteter samtidigt som man tittade framåt och diskuterade kommande behov. ”Det var glädjande att de deltagande företagen var mycket nöjda med samarbetet hittills, men mest glädjande är deras starka engagemang för framtida samarbete.” säger George Adanko, Kompetenscoach för Partnerskapet.

Utöver de konkreta utbildningsinsatserna, framförde Göran Tellner, personalansvarig på 3M, även värdet av nätverkandet och utbytet med andra lokala företag. ”Utbildningar nära oss gynnar inte bara våra anställda utan även våra leverantörer.” säger Göran.

Vidare framhöll Kjell Jonsson, platschef, Vibracoustic hur viktigt det är att ha en snabb och enkel kommunikation. ”Vi värdesätter mycket den direktrespons som vi har haft med Campus Värnamo gällande våra kompetensutvecklingsbehov.”

Vi är också mycket stolta över att stora branschorganisationer och arbetsgivarorganisationer ser vår satsning som en värdefull regional arena, utanför storstadsregionerna, även för deras utbildnings-insatser.
”Partnerskapet är nyckeln till regional kompetensutveckling som kompletterar branschspecifika utbildningsinsatser. Ju fler vi blir, desto starkare blir konceptet.” betonar Joakim Wiedesheim, Vd Polymercentrum.

Att satsningen är värdefull och efterfrågad bekräftas av de nya företag som har eller är på väg att ansluta sig till Partnerskapet. För att förstärka en snabb och säker leverans, har partnerskapet förstärkts med en utbildningsadministratör, Hanna Gran.

Vill du och ditt företag också ha en egen kompetenscoach och bli medlemmar i partnerskapet?
Ta kontakt med George Adanko, kompetenscoach, 0370-37 80 92, eller på mail: george.adanko@varnamo.se

Partnerskap är en innovativ satsning för Gnosjöregionens tillverkande företag. Syftet med partnerskapet är att bidra till företagens kompetensförsörjning genom att kostnadseffektivt, utifrån behov, kartlägga, samordna och genomföra kompetensutveckling och långsiktiga utbildningsinsatser. Detta samordnas av en gemensamt finansierad kompetenscoach.