Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2020-09-17

Plugga en fristående kurs våren 2021!

Konflikter och konflikthantering, 7,5 hp, kvartsfart

Är du intresserad av att lära dig mer om hur konflikter kan uppstå hemma eller på jobbet och vilka metoder du kan använda för att hantera dem?
Den här kursen på via distans inom psykologin ger dig både kunskap och verktyg.

Syftet med kursen
Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till dem som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Läs mer och ansök här.