Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-11-18

Samarbete med Högskolan Väst

Högskolan Väst och Campus Värnamo har ambitionen att bygga ett långsiktigt samarbete med start hösten 2016. Då börjar den första kullen studenter inom Socialpedagogprogrammet sin utbildning i Värnamo. Avtalet mellan Värnamo Kommun och Högskolan Väst tydliggör att inriktningen är utbildning samt eventuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom just socialpedagogik och socialt arbete

- Ytterligare en bra utbildning till vår lokala högskola Campus Värnamo, en utbildning där Högskolan Väst valt en samarbetspartner med kvalité. Denna utbildning är bra för hela regionen med en helt annan inriktning än vi haft tidigare säger Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande (C).

Arbetsmarknaden för studenterna är god då kompetens i socialt och socialpedagogiskt arbete efterfrågas i många sammanhang inom såväl offentlig, privat som kooperativ och ideell sektor. Arbetet sker inom olika områden, såsom boendeformer, institutionsvård, skola, migration, biståndsbedömning och utredningsarbete och personerna möter socialt utsatta barn, ungdomar och vuxna.

- Regionens kommunala förvaltningar har varit aktiva i förverkligandet av utbildningsstarten och deltar i utbildningen genom att ta emot studenter under utbildningens praktiska moment. Högskolan Väst har tagit väl hand om vår förfrågan och det är mycket glädjande att de förlägger utbildningsplatser utanför högskoleorterna, säger Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

 

För mer information kontakta:

Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig

Tel: 0370-37 70 42

E-post: lars-uno.x.akesson@varnamo.se