Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-09-04

Startskottet för projekt i Gummifabriken!

Älska resan – utveckla din passion.

Projektet drivs nationellt av

ED swedenlänk till annan webbplats

,

Ungdomsstyrelsenlänk till annan webbplats

och

Företagsamma unga nordborlänk till annan webbplats

(Föreningen Norden) och lokalt av Campus Värnamo. Det kommer att bli en av de första gemensamma aktiviteterna mellan Campus Värnamo, Kulturförvaltningen och Värnamo Näringsliv AB i Gummifabriken

Projektet startar under hösten 2013.

Projektet handlar om att få engagerade personer mellan 16 och 30 år att utveckla en redan befintlig idé eller hitta nya idéer att utveckla och jobba vidare med. Startskottet är en idéverkstad där deltagarna bland annat kan få tips kring att finansiera utförandet av sin idé.

Idéverkstaden äger rum onsdagen den 18/9 kl 16.00.

Ladda hem flygblad för ideverkstaden:

Nästa steg är att den som har en idé och som vill delta i projektet erbjuds en arbetsplats i Gum

mifabriken, utbildning inom bland annat entreprenörskap och marknadsföring, en mentor att få råd och stöd av och coachning som hjälp för att nå målet.

För att förankra projektet hålls en ambassadörsmiddag, den 11/9, där ett antal nyckelpersoner med engagemang för unga vuxna träffas för att utbyta tankar och idéer om projektet. Diskussionerna ligger sedan till grund för idéverkstaden.

Mer information om

Älska resan

hittar du på: