Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2013-05-24

Studentintervju

Intervju med Valentina Mancu, student på butikschefsprogrammet 2011-2013

Grattis till ditt nya arbete!

Vad blir dina arbetsuppgifter?

- Jag kommer att arbeta som konsultchef på Lernia Bemanning i Jönköping. Som konsultchef ansvarar man bland annat för rekrytering, driva egna säljprocesser, förhandla om priser och vara ett stöd för konsulterna.

Hur har utbildningen som butikschef hjälpt dig till jobbet som konsultchef?

- Kombinationen av att ha läst ekonomi, juridik och organisation & ledarskap har hjälpt mig väldigt mycket. Jag var tydlig i intervjun med att framhålla de olika delarnas förtjänster och styrkor som jag kan bidra med i arbetet.

- Coachningen har hjälpt mig då jag har kunnat bolla idéer, bli ännu mer motiverad och även bli bättre på att kommunicera. 

- Har tränat på att arbeta individuellt och i grupp vilket är mycket nyttigt och lärorikt.

Ser du någon utveckling hos dig själv om du jämför med Valentina för 2 år sedan?

- Jag är mer medveten om hur jag kan upplevas, jag har också blivit bättre i min förmåga att lyssna och kommunicera. Beteendeanalysen har lärt mig hur jag fungerar som person. Jag har lärt mig att man kan uppnå allt, bara man vill.

Varför tror du att just du fick arbetet?

- Visst har utbildningen haft betydelse, utan min examen så tror jag inte att jag hade varit en lika attraktiv kandidat. Under utbildningen så fick jag en stor insyn i hur företag fungerar och har bland annat lärt mig att läsa av balans- och resultatrapporter. Dessa hade jag även med mig på intervjun.

- Jag är driven, klarar att ha många bollar i luften, resultatinriktad och en lagspelare.

- Jag tycker även att det är roligt med utmaningar, att gå in helhjärtat för en uppgift.

- Jag är bra på att motivera andra att uppnå målet.

Hur förberedde du dig inför intervjun?

- Jag köpte en bok där jag läste på om tips inför att söka sitt första jobb. Till exempel hur viktigt det är med hållningen, rösten, klädsel med mera.

- Gjorde mycket noggrann research om företaget innan, tänkte igenom vad jag skulle kunna bidra med.

- Jag hade med alla betyg och mitt CV, referenser samt anmälan.

- Var väl förberedd på alla slags frågor, hade tänkt ut vilka som är mina starka resp. svaga sidor.

Vad är viktigt för dig i din kommande tjänst?

- För mig är det viktigt att uppnå företagets mål både organisatoriska men också ekonomiska.

- Det är även viktigt för mig att ha varierande arbetsuppgifter och att prova nya vägar.

- Viktigt för mig är även att få arbeta med resultatorienterade kollegor.