Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-06-23

TED MINT-projektet satsar långsiktigt

För tredje året i rad har företag i regionen fått möjlighet att genom TED MINTs studenter utveckla produkter och hitta nya innovativa lösningar.

Campus Värnamo har precis avslutat 2015 års TED MINT-projekt. TED står för Teknik Ekonomi och Design, och MINT betyder Multidisciplinary INTernational. Inom dessa områden bjuds utvalda studenter från de tre fakulteterna in och "tvingas" samarbeta kring projekt som företag i regionen ger dem. Att arbeta tillsammans över fakultetsgränserna är ovanligt i den akademiska världen, men i högsta grad viktigt för näringslivet.

TED MINT har drivits under tre års tid och hittills har Thule, 3M, Delex, DS Smith och PLS varit med i lite större event med runt 50 studenter från KTH, Linnéuniversitetet, Jönköpings handelshögskola och utländska universitet i Israel, Indien, Georgien, USA, och Finland. Eftersom kvaliteten visat sig bli så hög på arbetet har samtliga studenter fått skriva på sekretessavtal så att frågan om vem som äger produktideérna är helt utredd.

För att nu även kunna erbjuda mindre företag möjligheten att få hjälp med nya ideér och produktutveckling, har man under maj-juni genomfört ett 4-veckors Internship, vilket innebär en veckas projekt per företag. På detta sätt belastas inte företagens personal så hårt med handledning. I år var det 3M, Nordiska Plast, Swede-Wheel och Hang On som deltog i 4-veckors projektet. Målet med både TED-veckorna och Internship-veckorna är dels att företag som behöver hjälp att komma vidare i en produktutveckling ska få denna hjälp via dessa mycket kompetenta studenter, dels ska de ha en enkel kanal in i akademin via Campus Värnamo när det gäller att rekrytera högutbildad kompetens.

Planen är att kunna genomföra TED MINT även i oktober-november 2015. Projektansökan är gjord till Region Jönköping och man söker nu företag som vill vara med under hösten. Vid frågor och funderingar om deltagande i kommande TED/Internshipveckor, kontakta

Lars-Uno Åkesson.

"Campus Värnamo tackar Forum Finnveden för deras stöd för projekten både när det gäller finansiering och en mycket god kontaktyta mot företagen"