Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2015-01-29

Unikt koncept kommer tillbaka vecka 9

Under vecka nio genomför åter igen TED-vecka på Campus Värnamo. Teknikstudenter från KTH, Ekonomistudenter från JIBS (Jönköping International Business School och Designstudenter från LNU (Linnéuniversitetet) deltar.

Under veckan arbetar studenterna med designprojekt åt två företag, vilka kommer att avslöjas för studenterna först när startskottet gått.


TED-konceptet är unikt där studenter från dessa tre olika fakulteter får möjlighet att arbeta tillsammans under en intensiv vecka, alltså precis som det fungerar i näringslivet. Många av studenterna är utbytesstudenter, vilket gör att det är en vecka med internationell prägel och engelska är språket. 

Syftet med dessa TED-aktiviteter är dels att hjälpa företagen i Värnamoregionen med vidareutveckling och utveckling av befintliga produkter och att skapa nya egna produkter, dels att studenter som annars inte kommit till Värnamoregionen får en möjlighet att komma i kontakt med de lokala företagen och därmed knyta kontakter som kommer underlätta företagens rekrytering av högutbildad arbetskraft.Mer om TED på Campus Värnamo