Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET:

2018-02-09

Vårens fristående kurser är igång!

Vårens fristående kurser är nu i full gång på Campus Värnamo.

Konflikter och konflikthantering
Kursen lär dig om hur konflikter kan uppstå hemma eller på jobbet och vilka metoder som kan användas för att hantera dem. Avsikten är att öka förståelsen för konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna.

Ledarskap
Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen.
Deltagarna skall erhålla kunskaper om och få förståelse för tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.