Fastighetsbranschens kompetensråd för Jönköpings och Kronobergs län

03 maj 2023 13:00 - 16:00 Norhedssalen (205), Gummifabriken i Värnamo

Välkommen till Fastighetsbranschens utbildningsnämds (FASTUN) kompetensråd för Jönköpings och Kronobergs län. Ett råd för dig som vill vara med och påverka utbudet av utbildningar, utöka ditt nätverk och hitta samarbetsformer för ökad kompetensförsörjning i vår region. Utbildningen genomförs i Värnamo den 3 maj. Anmäl dig idag, dock senast 27 april.

En kvina på bilden, Carina Lundström från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, med två personer i bakgrunden som samtalar. I fotot står texten: Välkommen till fastighetsbranschens kompetensråd.

Carina Lundström från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd hälsar dig välkommen till fastighetsbranschens kompetensråd.

Syfte

Syftet med Kompetensrådet är att:

 • att skapa och underhålla regionala nätverk för fastighetsbranschen genom att sammanföra arbetsgivare, utbildningsanordnare, myndigheter och andra intressenter inom fastighetsbranschen.
 • arbeta för att utbildningssektorn och branschen har dialog och samverkar regionalt.
 • verka för att fastighetsrelaterade utbildningar håller god kvalitet samt matchar den regionala efterfrågan.
 • sprida kunskap om FUs verksamhet och branschens framtida behov.

Målgrupp

Representanter från utbildningsanordnare på alla nivåer, Arbetsförmedlingen regionalt, kompetensplattformar, fackliga organisationer och inte minst fastighetsföretag.

Datum och plats

3 maj klockan 13.00 till 16.00. Vi ses på plan 2 i sal Norhedssalen (205 ) i Gummifabriken, Värnamo.

På sidan Hitta till oss finns information hur du hittar till Campus Värnamo och Gummifabriken.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 27 april, till Carina Lundström via e-post carina.lundstrom@fastun.se, 072–733 23 03.

Mer information om kompetensrådet

 • Välkommen till Campus Värnamo och presentationsrunda
 • Aktuellt från FASTUN
  - Aktuellt från FVAB – FAVAL Validering
  - Resultat kompetensbehovsundersökning 2023
  - Resultat Ungdomsbarometern - fastighet
  - Aktuellt från Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket och Arbetsförmedlingen
 • FIKA ☺
 • Workshop – Dialog kring resultatet av kompetensbehovsundersökningen, nationellt och regionalt. Känns resultatet igen? Hur kan arbetsgivare och utbildningsanordnare samarbeta för att säkra kompetensförsörjningen i regionen i framtiden?
 • Sammanfattning av workshopen och avslutning

Skriv ut sidan