Elsäkerhet för utförare av elarbeten

07 december 2021 8:00 - 16:00 Värnamo

Välkommen till Elsäkerhet för utförare av elarbeten, en utbildning för dig som är elektriker eller i annan roll utför elarbeten. Utbildningen genomförs i Värnamo den 7 december och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 30 november.

Kursmål/Syfte

Denna utbildning ger dig kunskap om hur service och underhåll inom elområdet sker säkert och utförs av personer med rätt kompetens. Alla företag har skyldighet att se till att deras medarbetare kan arbeta säkert och här får du lära dig om elfaran, risker och nodvändiga åtgärder för att förhinda olyckor och fel.

Utbildningen är också lämplig som repetitionskurs för utförare av elarbeten.

Målgrupp

Yrkesverksamma elektriker och andra roller som utför elarbeten från företag i projektet Kompetensutveckling Småland.

Datum och plats

7 december klockan 08:00-16:00, genomförs på plan 1 i sal 111 i Gummifabriken, Värnamo.

Jönköpingsvägen 15, 334 31 Värnamo

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 30 november.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

  • Elfaran och olycksfall
  • Nya elsäkerhetslagen
  • Lagar och regler (Elsäk-FS, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, SS-EN 50110-11)
  • Elarbeten och behörighet
  • Risker och riskhantering
  • Kontroll inför idrifttagning
  • Planering och utförande av arbete

Elektrikerutbildning eller annan erfarenhet inom roller som utför elarbeten.

Minst 10 upp till max 15 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Paul Håkansson, PE Allkonsult.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan våra aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms.

Fika ingår.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan