Excel grundutbildning

03 mars 2022 - 24 mars 2022 9:00 - 12:00 Online via Teams

Välkommen till grundutbildningen i Excel, som är för dig som behöver genomgång och träning i grunderna. Utbildningen genomförs online under fyra halvdagar den 3 mars, 10 mars, 17 mars samt 24 mars och är en del av ESF-projektet Kompetensutveckling Småland. Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.

Kursmål/Syfte

Målet med kursen är att du ska lära dig grunderna i Excel. Under kursens gång går vi igenom hur Excel används på ett effektivt sätt i både arbetet och vardagen. Efter utbildningen kommer du exempelvis att kunna hantera olika funktioner i Excel såsom formler och funktioner, formatera data, arbeta med flera blad samt skapa tabeller och diagram.

Målgrupp

För dig som är anställd inom företag i projektet Kompetensutveckling Småland. Du kan vara tjänsteman eller produktionspersonal, som har grundläggande datorkunskaper samt viss eller liten vana i Excel (ex självlärd) och behöver genomgång av och träning i grunderna.

Datum och plats

Fyra tillfällen enligt nedan, som genomförs online med övningsuppgifter mellan.

3 mars klockan 09.00-12.00
10 mars klockan 09.00-12.00
17 mars klockan 09.00-12.00
24 mars klockan 09.00-12.00

Information om hur du ansluter får du i kallelsen som vi skickar ut några dagar innan.

Anmälan

Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.
Bindande anmälan.

Mer information om utbildningen

Unders kursens gång kommer utbildaren att varva teoretisk genomgång med praktiska övningar. Mellan de olika tillfällena ges övningar som du kan träna på.

  • Format och innehåll, autofyll och markeringstekniker
  • Grundläggande beräkningar och formler
  • Referenser och kopiera formler
  • Arbeta med stora uppställningar och utskrift
  • Arbeta med flera kalkylblad
  • Funktioner - grundläggande och OM
  • Diagram och villkorsstyrd formatering
  • Listor och Exceltabeller med sortering och filtrering

Grundläggande datorkunskaper samt viss eller liten vana i Excel, till exempel självlärd.
Ha en dator med senaste versionen av Excel installerad.

Minst 8 upp till max 15 deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Utbildningen utförs av Christian Borg, Peter & Partner AB, som är certifierad Microsoft Certified Trainer och Microsoft Office Specialist.

Kursbok är valfritt men rekommenderas för egna studier och repetition.
Boken "Docendo Excel grund" kan då beställas från bokhandel/Docendo.

Kostnadsfritt för företag i projektet Kompetensutveckling Småland

Vi tillämpar No Show-avgift vid utebliven närvaro eller avanmälan senare än 48 timmar innan aktivitetens starttid. Denna avgift är 1000 kronor exklusive moms

Alla priser är exklusive moms.

Logotype för Europeiska socialfonden som visar att utbildningen finansieras av Europeiska socialfonden.

Frågor besvaras av

Hanna Gran

Hanna Gran
Ekonomi- och utbildningsadministratör
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan