Verktygskonstruktion beredning, 25 Yhp

24 april 2023 - 04 juni 2023 9:00 - 16:00 Online/Värnamo

Nu har du möjligheten att delta i kurs på tom plats för en del av våra Yh-utbildningar som har lediga platser. Det är en fin möjlighet för dig eller dina medarbetare att ta del av kompetens som efterfrågas av branschen.

Kursen syftar till att ge färdigheter i CAM-beredning och CNC-bearbetning samt kunskaper i överföring av filer mellan 3DCAD och CAM-system. Kursen syftar också till att förstå hur man planerar och bereder olika verktygsdetaljer på ett hållbart och kvalitativt sätt utifrån givna ritningsunderlag och kravspecifikationer för att uppnå lönsamhet.

Verktygskonstruktion beredning är en enstaka kurs inom yrkeshögskoleutbildningen Verktygsteknik som ger yrkeshögskolepoäng efter godkänt resultat.

Datum och plats

Distans med två-tre dagars träff på Campus Värnamo vecka 18 samt vecka 22.
Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.
Kursperiod: 2023.04.24 - 2023.06.04.

35 timmar i veckan, varav 1 timme digital avstämning med lärare/vecka.

Anmäl dig till kursen

Länk till anmälan via Jönköping Universitys hemsida.
Sista ansökningsdag: 2023-04-17.

  • Metoder för CAM-beredning
  • Överföring av filer mellan olika CAD/CAM-system
  • Optimera en CAD-modell inför beredning
  • Hållbarhet och kvalitet
  • Filhantering
  • Produktionsekonomi

Länk till mer information på Jönköping Universitys hemsida.

Frågor besvaras av

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Skriv ut sidan