10 miljoner till kompetensutveckling!

Niclas Stensson (tv) och Johan Thomélius (th) efterlyser fler deltagande företag som vill vässa konkurrensförmågan. Foto: Gabriella Mellergårdh, GnosjoRegion.se

Projektet Kompetensutveckling Småland erbjuder behovsstyrd och avgiftsfri kompetensutveckling till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings- och Kronobergs län. Finansieras av Europeiska socialfonden.

Med EU-medel i ryggen drog Campus Värnamo igång en bred behovsinventering vid årsskiftet 20/21.
Tre månader senare kunde man presentera en lång lista på vilka områden småländska företag framför allt behöver kompetensutveckla.

Det här är en tidsbegränsad möjlighet som ges till all tillverkande industri i Jönköpings- och Kronobergs län. Vår förhoppning är att det ska väckas en hunger efter att kompetensutveckla sitt företag, för det är den bästa konkurrensfördel du har på en tuff marknad!

Niclas Stensson, projektansvarig Campus Värnamo

Mål att utbilda 1600 individer

Det är inte alltid lätt att veta vilka områden man behöver utvecklas inom som företag.
När det gäller det grundläggande har de flesta koll på vad man behöver, men inom andra områden behöver man ofta hjälp för att förstå sina behov.

Det handlar om allt ifrån det mest grundläggande, som truckutbildning och Excel till förbättringsarbete med Lean production, ritningsläsning och ledarskap. Målet är att vi ska utbilda 1600 unika individer, ungefär 100 företag, fram till december 2022.

Johan Thomelius, projektledare Campus Värnamo

Alla företag som är med tilldelas en koordinator som identifierar ett behov och ger förslag på utbildningar. Från vänster Anna Sandqvist, Ingrid Sandberg och George Adanko.

Nu hoppas vi att ännu fler företag ska anmäla sitt intresse till den avgiftsfria och behovsstyrda kompetensutvecklingen.
Var med du också! Anmäl ditt intresse på vår hemisda.

Texten är ett utdrag från gnosjoregionen.se, läs hela reportaget här!

Skriv ut sidan