Höga vattennivåer

Just nu är vattennivån i Lagan och Storån hög och enligt SMHIs prognos för kommande tio dagar förväntas mer nederbörd vilket gör att det finns risk för att vattennivåerna snabbt kan stiga.

Värnamo kommun gör nu åtgärder som minst förväntas klara en vattennivå som vi haft vid tidigare översvämningar.

Ihållande regn ger problem med höga flöden

Ihållande regn ge problem med höga flöden och högt vattenstånd i Lagan och i värsta fall kan vatten tränga in i fastigheter som ligger i riskområden. Har du en fastighet i närheten av Lagan är det bra om du redan nu ser över källarutrymmen och dylikt. På kommun.varnamo.se finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden.

Vi mäter vattenståndet regelbundet

Mellan Åbron och Gröna bron sker kontinuerliga mätningar av vattenståndet i Lagan. Den 13 januari var nivån i Lagan +146,30 meter över havet. Nivån i Lagan kan relateras till:

  • normalt lågvattenstånd: +143,5
  • medelvattenstånd: +144,1
  • maxnivå juli 2004: +147,1
  • maxnivå 2020-02-20 +146,48

Det går att följa mätningarna i vår interaktiva karta för vattennivåer i Lagan och Storån.

Följ våra regelbudna uppdateringar

Vi uppdaterar informationen om vattennivåerna och avstängningar regelbundet på kommun.varnamo.se.

Skriv ut sidan