Anmälan till skolprogram 2022

Använd det här formuläret för att anmäla din skola till Teknikcenters skolprogram våren 2022. För varje årskurs finns det ett rekommenderat skolprogram.

Antalet platser fördelat på skolor i Värnamo kommun

Skola

Antal platser

Apladalsskolan

10

Borbackaskolan

4

Bors skola

5

Bredaryds skola

5

Enehagens skola

10

Exposkolan

6

Forsheda skola

6

Fryele skola

1

Gröndalsskolan

10

Gällaryds skola

1

Hanahöjskolan

5

Horda skola

2

Hånger skola

2

Kärda skola

1

Mossleskolan

10

Rydaholms skola

5

Rörstorpsskolan

7

Trälleborgsskolan

10

Tånnö

1

Grundsärskolan

2

Vi har även en nyhet för årskurs 4-6 som heter Breakdance optik som passar att arbeta med när eleverna går igenom optik i ordniarie undervisning.

Förskoleklass: Hungrig alligator - Vi bygger en alligator som kan tugga i sig maten. Tillsammans programmerar vi och utvecklar bygget genom att låta aligatorn sjunga, ryta och prata med varandra

Åk 1: Traktorlastaren - Vi bygger och undersöker mekaniken i en traktorlastare med parallellföring. Aktiviteten är uppbyggd kring mekanik och innehåller ingen programmering.

Åk 2: Flygande fågel - I aktiviteten bygger vi och programmerar en mekanisk fågel som vickar på huvudet och gör ljud och flaxar med vingarna. Eleverna får också bekanta sig med rörelsesensorer och vippsensorer. Genom enkla programmeringsövningar lär de sig grunderna i blockprogrammering.

Åk 3: Konstruktör och programmerare - Barnen får prova på två yrken. Som konstruktörer bygger barnen först i lego efter ritning. Sedan får de programmera den rörliga legokonstruktionen. Aktiviteten avslutas med en utmaning, där yrkena praktiseras.

Åk 4: LEGO Spike Köra omkring
– Bygg och programmera en körningsbas/robot som kan köra med kontrollerade rörelser genom en bana. Eleverna bygger och programmerar i blockprogrammering med LEGO Education SPIKE Prime.

Åk 5: LEGO Spike Reagera på linje –
Programmera en robot/körningsbas så att den klarar olika uppdrag med hjälp av färgsensorn. Eleverna bygger och programmerar med blockprogrammering i LEGO Education SPIKE Prime.

Åk 6: LEGO Spike Trasig – Bygg en ”CNC-maskin” efter instruktion i LEGO Education SPIKE Prime och ta reda på varför den inte fungerar. Eleverna reparerar maskinen och programmerar den så att den klarar av att utföra uppdraget med en färgsensor.

Åk 7: Smartare tekniska system – Vi utgår från NTA:s tema "Den smartare staden" och väljer ut några uppdrag och prototyper att bygga. I prototyperna används Micro:Bits med tillbehör.

Åk 8: Swift Playground- Programmering på iPad - Eleverna lär sig grunderna i programmeringsspråket Swift playground på iPad.

Åk 9: Open Desk designer - En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2021-02-02