Katapulten

Eleverna får bygga och konstruera en katapult för att skjuta iväg en pingisboll så långt det är möjligt. Hur långt kan klassen skjuta iväg en pingisboll?

Eleverna skapar först en digital skiss som visar på konstruktionens uppbyggnad och stabilitet. Eleverna har ett sortiment av olika metallfjäder till hjälp när de sedan bygger katapulten.

Vi undersöker tillsammans skillnaden mellan drag- och tryckfjädrar samt lär oss mer kring fjädrarnas funktion.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Katapulten

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Tekniska lösningar

  • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter
  • Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.
  • Krafter och rörelser som kan observeras och mätas i vardagssituationer.
  • Grundläggande geometriska tvådimensionella objekt samt deras egenskaper och inbördes relationer. Konstruktion av geometriska objekt, med digitala verktyg.
  • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd och vinkel med standardiserade måttenheter.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan