Nyhet – Reagera på linjer

Vi välkomnar dig och din klass till skolprogrammets namn som passar för årskurs fem. Ett program där eleverna får lära sig att skriva program i LEGO Spike där de använder en färgsensor för att få en robot att stanna eller följa en svart linje.

Mer information och anmälan hittar du längre ner på sidan.

#teknikärkul - LEGO Spike Prime robot med färgsensor

Vi samtalar under aktiviteten om att en färgsensor kan användas i två olika lägen. Båda varianterna testas och undersöks om de lämpar sig för att lösa utmaningen.

Slutuppdraget är att programmera roboten så att den följer linjen på snabbast möjliga sätt.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan din klass till Reagera på linje

Anmäl dig idag, dock senast den 16 januari.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Teknikska lösningar

 • Hur några komponenter i vanliga tekniska system benämns och samverkar, till exempel i en cykel eller i ett enkelt produktions- eller transportsystem.
 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
 • Styrning av egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Systematiska undersökningar och granskning av information
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Taluppfattning och tals användning

 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.
 • Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.


Algebra

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer. Hur algoritmer skapas och används vid programmering.
 • Hur tal i bråk- och decimalform kan användas i vardagliga situationer.

Geometri

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.

Frågor besvaras av

Lena Bjuvensjö

Lena Bjuvensjö
Teknikinspiratör Teknikcenter

Skriv ut sidan

Sidansvarig


Oscar Axelsson
oscar.axelsson@varnamo.se
Uppdaterad: 2021-12-16