Open Desk designer

Två flickor designar i en dator

#teknikärkul - Välkommen till skolprogrammet där vi designar en möbel

En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik.

Vi utgår från en möbeldesign ur konceptet Open Desk. Eleverna arbetar enligt följande steg:

  • lista behov som produkten ska uppfylla,
  • skissa på papper med måttangivelser,
  • skapa (modellera) i ett CAD-program,
  • producera, d.v.s. skära ut modellen i laserskärare.

Eleverna jobbar i mindre grupper. Vi använder en gratis programvara som med fördel kan fortsätta att användas på skolan eller hemma.

Mer information konceptet Open Desk hittar du på deras webbplats.

Teknik

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.
  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

Tidsomfattning

Cirka fyra till fem timmar.

Anmälan till aktiviteten Open Desk designer

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Oscar Axelsson.

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan